Bevezetés az objektum-orientált programozás világába. Közvetlen, barátságos környezetben, kis csoportban tanulsz, átfogó képet nyersz az informatikai ágazatairól, és az elméletet azonnal gyakorlatba ülteted, azaz megalapozod és bebetonozod azt tudást, amely szükséges a komplex alkalmazások tervezéséhez.

Előadások tematikája:

  1. A Java programozás alapjai: a Java programozási nyelv története, alapvető tulajdonságai, szintaxisa, alapvető elemei, egyszerű Java programok szerkezete
  2. Objektumorientált programozás Java-ban: osztályok, objektumok, öröklődés, polimorfizmus, absztrakt osztályok és interfészek, belső osztályok, csomagok
  3. Grafikus felhasználói felületek és eseménykezelés: az AWT eszközkészlet: az AWT működési alapelve, AWT komponensek, elrendezés menedzserek, AWT események, az MVC elv
  4. AWT grafika: AWT komponensek megjelenítése és frissítése, grafika alapok
  5. Grafikus felhasználói felületek: a SWING eszközkészlet: SWING grafikus felületek, SWING komponensek, komponensek megjelenítése, SWING grafika
  6. Végrehajtási szálak: szálak létrehozása, prioritási szintek, szálak állapotai, szálak összekapcsolása, szinkronizálás, érvénytelenített metódusok helyettesítése
  7. Adatfolyamok, állománykezelés és szerializáció: a java.io csomag, állománykezelés, közvetlen elérésű állományok, szerializáció, a pipeline mechanizmus
  8. Gyűjtemény keretrendszer (JCF) és generikus típusok: típushierarchia, generikus típusok, JCF interfészek, rendezés, JCF gyűjtemény implementációk, algoritmusok
  9. Egyszerű hálózati alkalmazások: a java.net csomag, a ServerSocket, Socket, DatagramSocket osztályok
  10. Enterprise szoftverfejlesztési módszerek .NET-ben: C# alapfogalmak, LINQ, aszinkron programozás

Minősítés: Codespring – Novice Full-Stack Developer

Előfeltételek: algoritmikával, adatszerkezetekkel, programozással kapcsolatos alapismeretek

Függőség: nincs

Felvételi: írásbeli és szóbeli/gyakorlati vizsga (az előfeltételeknél megadott témakörökkel kapcsolatban)

Megjegyzés: előnyt jelent az objektumorientált programozással kapcsolatos alapfogalmak ismerete, illetve a C++ programozási nyelv ismerete.

2020 JELENTKEZÉS

Döntsd el, hogy melyik program illik hozzád, és jelentkezz most a következő mentorprogram kiválasztása

[ FORM ]