Képfeldolgozási módszerek méret- és térfogatbecslésre.

Kulcsszavak: size and volume estimation, image processing, point clouds, feature point detection, structure from motion

Leírás:

A Volumiz3D projekt célja egy kliens-szerver alkalmazás fejlesztése, amely lehetőséget ad tárgyak térfogatának megbecsülésére. A kliens-oldali komponenst egy Android alkalmazás képezi, amely segítségével a felhasználó fényképeket készíthet egy adott tárgyról. A felhasználó által készített képek a szervernek lesznek továbbítva, amelyek feldolgozása után létrejön az objektum háromdimenziós reprezentációja, mely lehetőséget ad a tárgy térfogatának megbecsülésére.

A térfogatbecslés folyamán először egy ritka, majd egy ebből kikövetkeztetett sűrű pontfelhőt hoz létre, amelyhez egy konvex burkot, illetve egy Poisson felületet illeszt. A felületek metszete, valamint további finomítások eredményeképpen megkapja a tárgy 3D modelljét, illetve annak relatív térfogatát, amelyet egy referencia objektum segítségével valós mértékegységre skáláz. Végezetül az Android alkalmazás interaktív módon megjeleníti a kapott eredményeket.

A csapat bemutatta eredményeit a 2019-es Digitális Székelyföld konferencia „StartUp-ok és diák projektek” szekciójában.

Technológiák:

C++, OpenCV, Python, Android

Csapattagok:

Nándi, Rudolf

Mentorok:

Zoli, Eszter, Csaba

Jellemző pontok

3D-s modell